Transport af ammunition

 

ADR-regler for transport af farligt gods

Transport af ammunition fra forhandleren og hjem til skytteforeningens ammunitionsboks er erhvervsmæssig transport og kræver ADR-bevis eller en funktionsspecifik uddannelse. Skyttebutikken tilbyder den funktionsspecifikke uddannelse, der er en kort instruktion gældende for den pågældende transport.

Reglerne om transport af farligt gods kaldes ADR-regler og findes i en Europæisk konvention og en dansk bekendtgørelse. Hvad de færreste skytter måske ved er, at reglerne for vejtransport af farligt gods også gælder ammunition.

Download folderen "Sådan transporteres våben og ammunition"


 

truck-1

Erhvervsmæssig transport

Transport af ammunition fra en forhandler til skytteforeningens ammunitionsboks

Transport af ammunition fra forhandleren og hjem til skytteforeningens ammunitionsboks er erhvervsmæssig transport, fordi ammunitionen kommer på lager og skal bruges af foreningen eller sælges til dennes medlemmer. Derfor skal denne transport overholde ADR-regler for erhvervstransport. Det betyder, at du skal have været på kursus og have fået et ADR-bevis.

Men det kan også klares mere enkelt. Forhandleren, som du køber ammunition af, har nemlig mulighed for at tilbyde dig en funktionsspecifik uddannelse, som er en kort instruktion for den pågældende transport samt udstedelse af et bevis, som skal medbringes under denne kørsel. Den funktionsspecifikke uddannelse gælder kun for transport af den ammunition, du netop har købt, fra forhandleren og hjem til foreningens ammunitionsboks.

Alt farligt gods, der transporteres for erhverv, skal være klassificeret - UN 0012 er nr. for transport af ammunition. Når ovenstående er på plads må man transportere ammunition op til bilens totalvægt under forudsætning af, at nedenstående regler også er overholdt:

✔  ADR-uddannelse – (ADR-bevis eller funktionsspecifik uddannelse – skal medbringes under transporten).
✔  2 kg. brandslukker fastspændt i bilen.
✔  Transportdokument fra sælger.
✔  Ammunitionen skal være i original emballage.
✔  Du skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed og sørge for, at det er surret forsvarligt fast under transporten eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig.
✔  Våbenloven skal være overholdt.
✔  Husk at medbringe SKV3-godkendelsen (bevis på at du har lov til at gå i foreningens ammunitionsboks), gyldigt medlemsbevis fra din skytteforening samt gyldig billedlegitimation (pas eller kørekort).

 


 

Privat transport

Transport af ammunition til eget brug

Som reglerne er i dag, må man som privatperson kun transportere ammunition, der er pakket til detailsalg og beregnet til personligt brug, medmindre man har et ADR-bevis.

Du må transportere den ammunition, som du har tilladelse til, og nedenstående regler skal overholdes:

✔  Ammunitionen skal være i original emballage.
✔  Du skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed og sørge for, at det er surret forsvarligt fast under transporten eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig.
✔  Våbenloven skal være overholdt (det skal være ammunition, du må transportere og opbevare).
✔  Husk at medbringe våbenlegitimationskort/SKV3, gyldigt medlemsbevis fra din skytteforening samt gyldig billedlegitimation (pas eller kørekort).

 


 

Privat transport

Transport af ammunition fra foreningens ammunitionsboks til fx et stævne

Hvis du skal ud at skyde til et stævne, holdskydning eller lignende sammen med andre fra skytteforeningen, har du lov til at transportere ammunition også for de andre, der skal skyde. I dette tilfælde anses det for at være privat transport, og du skal derfor kun overholde disse regler, og ikke regler for erhvervsmæssig transport.

keyboard_arrow_up