Ølstykke: Samarbejde bringer skydebane frem i lyset

17-08-2022
Skrevet af Erling Madsen

1. spadestik: Borgmester Vicky Holst Rasmussen, formand for Ølstykke Skf. David Buchholdt og formand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup. (Foto: Erling Madsen).

Installation af nyt udsugningsanlæg til skydebanen


Vejen var bumpet, men Egedal Kommune, Ølstykke Skytteforening og Skydebaneforeningen Danmark fandt fælles fodslag, da skolen med skydebaner i kælderen blev solgt.

Mandag 15. august kunne det første spadestik tages til en ny indendørsskydebane på i alt cirka 375 m2 inklusive 73 kvadratmeter opholdsrum.

Borgmester Vicky Holst Rasmusen kalder det »en milepæl i vores fælles samarbejde« og hun roste skytteforeningens ildsjæle for at være vedholdende.

For skytteforeningen betyder det væk fra kælderen og frem i lyset i stueetagen, hvor skydebanen bliver første bygning man ser, når man kører ind i Ølstykke Idrætsområde; en placering som også glæder Charlotte Haagendrup, der er formand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget:

- Foreningen skal da op i lyset! Og jeg håber at børn og forældre, som kommer til Ølstykke Idrætsområde, får lyst til at prøve skydning.

Kommunen lyttede og justerede

Direktør Lotte Højmark Tang fra Skydebaneforeningen Danmark talte også om de mange sværdslag og diskussioner, der har været og glædede sig over at skytteforeningen hold hovedet koldt undervejs:

- Vi vil også fra Skydebaneforeningen Danmark sige tak til Egedal Kommune for at lytte og justere projektet, så det kan realiseres. At bygge en ny skydebane kræver specialviden. Den har I lyttet til og det er derfor vi står her i dag.

Dialogen var vigtig

Skytteformand David Buchholdt glæder sig først og fremmest over, at skytterne bliver mere synlige og så ser han store fordele i at være placeret i et fællesskab med en lang række andre idrætsgrene.

Charlotte Haagendrups erfaring af forløbet er, at dialogen er vigtig, hvor der lyttes til hinandens ekspertise: - En skytteforening flytter man ikke »bare«! er hendes læring af forløbet.

Med til at give politikerne større forståelse var givet, at Ølstykke Skytteforening inviterede partierne på besøg på skydebanen:

- De opdagede, at det ikke kun handler om »krudt og kugler«, men det var et stærkt fællesskab, de var ved at lukke ned. Vi fik fortalt om vores historik og vores DNA, og politikerne fik øjnene op for, at vi også er en social spiller i Egedal Kommune, siger David Buchholdt.

Fra mark i 1864 til eget hus

Ølstykke Skytteforening begyndte på en mark i 1864 og i 1971 kom den første indendørs bane under en skole – og i 2022 blev så 1. spadestik taget til foreningens eget skydehus.

Banekapaciteten udvides fra 10 til 12 baner til 10 og 15 meter. Der er 100 medlemmer og de nye faciliteter ventes at betyde en stigning til cirka 140 medlemmer.

Egedal Kommune bygger huset og bidrager med 4 millioner kroner. Skydebaneforeningen Danmark giver 2 millioner kroner, og Ølstykke Skytteforening står for indretningen.

Huset skal være færdigt i løbet af 2022 og når udendørssæsonen 2023 starter, ventes de sidste ting at blive gjort klar til indendørssæsonen 2022-24.

keyboard_arrow_up