Hvem er vi?

Skydebaneforeningen Danmark blev stiftet d. 1. januar 2013 og er en professionel non-profit organisation drevet af passionerede medarbejdere. Foreningen er specialist i skydebaner og rådgiver for foreninger, kommuner og myndigheder. Formålet er at sikre tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter til skydesporten lokalt og nationalt ved at yde rådgivning og økonomisk støtte til de faciliteter, som skytteforeninger har.

Gennem sine formål understøtter Skydebaneforeningen Danmark den skydeaktivitet, DGI Skydning varetager. Foreningen ejer og driver blandt andet også et landscenter for skydning i Vingsted og en afdeling med salg til skytteforeninger, skydebaner og skytter.

 

Læs de seneste nyheder fra Skydebaneforeningen Danmark her

Vores forretningsområder

Vi yder
professionel rådgivning

Skydebaneforeningen Danmark er specialister i skydebaner og er førende vidensbank for bæredygtige facilitetsløsninger, så foreningerne opnår de bedst mulige resultater i renovering og etablering af skydefaciliteter.

Vi arrangerer
spændende events

Skydebaneforeningen Danmark tilbyder events og skydearrangementer på Vingsted Skydebaner for virksomheder, foreninger og private. Vi skræddersyer en professionel skydeoplevelse tilpasset deltagernes ønsker.

Vi driver
Vingsted Skydebaner

Skydebaneforeningen Danmark driver Vingsted Skydebaner med henblik på at være skytternes foretrukne anlæg i Danmark og sikre understøttelse af større stævner afviklet af DGI og andre idrætsorganisationer.

Vi driver
Skyttebutikken

Via Skyttebutikken sælger Skydebaneforeningen Danmark våben, ammunition, skytteudstyr, skydebaneanlæg og teknisk vedligeholdesudstyr til favorable priser. Butikkens sortiment udvikles løbende i samarbejde med skytterne.

Bestyrelsen i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsen er foreningens øverste ledelse, som består af fem medlemmer, hvor tre medlemmer er udpeget af Landsudvalget DGI Skydning, ét medlem er udpeget af DGI Hovedbestyrelse og ét medlem er valgt på generalforsamlingen. Udpegninger og valg er gældende for 1 år ad gangen. Ved udpegningen skal det sikres, at bestyrelsesmedlemmer besidder en kompetence, som foreningen har brug for. Bestyrelsen vælger selv sin formand, som findes blandt de tre medlemmer, som Landsudvalget DGI Skydning har udpeget.

Frank Lyngsø

Formand i bestyrelsen og Skydebaneudvalget

smartphone51 51 94 38

mailfrl@niras.dk

Frank Lyngsø

Anders K. Jørgensen

Næstformand i bestyrelsen

smartphone40 81 97 68

mailaj@hev.dk

Anders K. Jørgensen


Nels Petersen

Bestyrelsesmedlem

smartphone20 22 22 72

mailnels.petersen@dgi.dk

Nels Petersen

Arne Sigtenbjerggaard

Bestyrelsesmedlem

smartphone27 13 15 01

mailarnsi@outlook.dk

Arne Sigtenbjerggaard

Kim Bitsch

Bestyrelsesmedlem

smartphone40 91 44 34

mailkim@elsborg-it.dk

Kim Bitsch

Sådan er bestyrelsesmedlemmerne valgt

Frank Lyngsø, Kurt Petersen og Arne Sigtenbjerggaard er udpeget af DGI Skydeledelse. Nels Petersen er udpeget af DGI Hovedbestyrelse, mens Anders K. Jørgensen er valgt af skytteforeningerne på generalforsamlingen.

Se referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder 2021

Møde 1: 16. marts
Møde 2: 29. april
GENERALFORSAMLING: 12. juni - se indkaldelse og vedtægter her
Møde 3: 17. juni
Møde 4: 21. september
Møde 5: 25. november

Vild natur, nemmere drift

Vi ønsker mere vild natur. Derfor er vi hoppet med på den "vilde" bølge for at gøre naturen omkring skydebanerne, kontoret og Skyttebutikken mere vild og mangfoldig. Vi ønsker at øge biodiversiteten og skabe et mere naturpræget område med mindre drift.

Det betyder blandt andet, at der ikke skal slås så meget græs mere. Vi anvender også en frøblanding, som giver en mere naturlig og frodig identitet, og som samtidig fungerer som foder til vildet i området.

Formålet med at drive området på denne måde er at få en masse praktiske erfaringer og viden, som vi kan bringe videre til skytteforeninger rundt omkring i landet, så det bliver nemmere at drive skydebaneanlæg.

Medarbejdere ved Skydebaneforeningen Danmark

Lotte Højmark Tang

Direktør

phone+45 76 65 67 01

maillht@skydebaneforeningen.dk

Lotte Højmark Tang

Nina Kingo

Rådgivning / Administration

phone+45 76 65 67 02

mailnk@skydebaneforeningen.dk

Nina Kingo

Mikkel Møller Mortensen

Rådgivning / Projektledelse

phone+45 76 65 67 12

mailmmm@skydebaneforeningen.dk

Mikkel Møller Mortensen

Lisbeth Aarboe Jakobsen

Rådgivning

phone+45 76 65 67 13

maillaj@skydebaneforeningen.dk

Lisbeth Aarboe Jakobsen

Frank Lund Faber

Vingsted Skydebaner

phone+45 76 65 67 09

mailflf@skydebaneforeningen.dk

Frank Lund Faber

Michael Bech Nielsen

Vingsted Skydebaner / Event

phone+45 76 65 67 10

mailmbn@skydebaneforeningen.dk

Michael Bech Nielsen

Bruno Karlsen

Vingsted Skydebaner

phone+45 76 65 67 11

mailbk@skydebaneforeningen.dk

Bruno Karlsen

Trine Tandrup Dejgaard

Økonomi / Controlling

phone+45 76 65 67 04

mailtd@skydebaneforeningen.dk

Trine Tandrup Dejgaard

Henriette Larsen Bronée

Kommunikation / marketing

phone+45 76 65 67 06

mailhlb@skydebaneforeningen.dk

Henriette Larsen Bronée

Sarah Emilie Højmark Mundt

Event

mailsem@skydebaneforeningen.dk

Sarah Emilie Højmark Mundt

Benny Lydersen

Salg / Skydebaneteknik

mailteknik@skydebaneforeningen.dk

Benny Lydersen

Poul Henrik Elbæk

Butik

mailbutik@skydebaneforeningen.dk

Poul Henrik Elbæk

Mads Bredmose

Butik

mailbutik@skydebaneforeningen.dk

Mads Bredmose

Tobias Kurth Jensen

Butik / Salgselev

mailbutik@skydebaneforeningen.dk

Tobias Kurth Jensen

Gitte Kolding

Service

mailgk@skydebaneforeningen.dk

Gitte Kolding

Steen F. Andersen

Jura

Steen F. Andersen

keyboard_arrow_up