STRATEGI 2020 – MISSION OG VISION

Skydebaneforeningen Danmarks ramme for de næste fem års virke er beskrevet og drøftet med relevante samarbejdspartnere samt alle medarbejderne i løbet af 2014.

Bestyrelsen vedtog den endelige strategiplan på sit bestyrelsesmøde den 25. november 2014.

I løbet af 2016 er Strategi 2020 videreudviklet og udgivet i en ny opdateret 2. udgave.

Download Strategi 2020 2. udgave

Mission

”Skydebaneforeningen Danmark skal sikre tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter til skydeidrætten lokalt og nationalt”

Vision

I 2020 har Skydebaneforeningen Danmark gennem sit virke:

- Gjort Skydebaneforeningen bredt anerkendt som en professionel samarbejdspartner for foreninger, DGI Skydning, skydecentre og kommuner inden for udvikling af skydefaciliteter
- Sikret grundlaget for at fastholde aktive og øge tilgangen til skydeidrætten i Danmark
- Sikret en generel stor udnyttelse af skydefaciliteter i Danmark
- Skabt stærke samarbejder med eksterne interessenter
- Sikret en økonomisk bæredygtig drift af organisationen

Værdigrundlag

Skydebaneforeningen Danmarks virke tager udgangspunkt i DGI's idegrundlag og værdier.

Strategiske arbejdsområder

Med udgangspunkt i Skydebaneforeningen Danmarks mission, vision og værdigrundlag er der formuleret fem overordnede strategiske arbejdsområder. Områder, som er gennemgående i hele Skydebaneforeningen Danmarks virke, og som alle kan relateres til opfyldelsen af den samlede vision for Skydebaneforeningen Danmark.

De fem strategiske arbejdsområder er:

1. Samarbejde
2. Synlighed
3. Brugere
4. Drift
5. Facilitetsudvikling

Arbejdsområderne har været rammesættende for formuleringen af de strategiske målsætninger. De strategiske områder går igen i flere af målsætningerne, ligesom målsætningerne skal bidrage til samlet indfrielse af flere eller alle delvisioner.

Bliv klogere på Skydebaneforeningen Danmarks strategi og målsætninger

Download Strategi 2020 2. udgave

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at tracke bruger-adfærd med formålet at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Du kan altid slette cookies via avancerede indstillinger i din browser.