Lån og tilskud

Foreninger kan via Skydebaneudvalget søge om tilskud og lån

Foreninger kan søge om tilskud og lån til nybyggeri og renovering af skydebaner. For at en forening kan søge om tilskud og lån til renovering, skal Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger til ventilation være etableret -  se bogen om 15m skydebaner. Skydebaneforeningen Danmark støtter også udgifter til renovering/etablering af ventilation - læs mere i brochuren "Et sundt skydemiljø".

Ansøgninger skal derfor altid vedlægges dokumentation for at ventilationsanlægget lever op til anbefalingerne, eller at renoveringen betyder, at ventilationsanlægget kommer til at overholde anbefalingerne. 

Skydebaneudvalget arbejder med bevillingssager ud fra retningslinjer, som Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse har fastlagt og som tager udgangspunkt i Skydebaneforeningen Danmarks Strategi 2020, der i oktober 2016 er udkommet i en ny opdateret 2. udgave.

Download Strategi 2020 2. udgave

Vær opmærksom på, at ansøgningsskemaer skal udfyldes af jeres lokale skydeudvalg og skyttekonsulent inden det fremsendes til skydebaneudvalget. Sæt derfor tid af til denne del af processen og undersøg, hvornår der afholdes møder i skydeudvalget i jeres landsdel.

 

Se mødedatoer og ansøgningsfrister for skydebaneudvalget under fanen "Skydebaneudvalget".

Ansøgningerne bliver behandlet individuelt

Ved afgørelse om bevilling af tilskud og lån lægges der vægt på, hvilke overvejelser foreningen har gjort sig, i forhold til, hvad forbedringerne skal medføre i realiserbare mål, med henblik på øget anvendelse af faciliteterne.

Der er særligt fokus på udvikling af de strategiske felter; samarbejde, synlighed, brugere, drift og facilitetsudvikling.

Det er afgørende for bevilling af tilskud og lån, at ansøgere inddrager DGI’s lokale konsulenter.

Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvordan skydebanen er sikret fremadrettet i forhold til leje/ejerforhold og i forhold til miljøgodkendelse, således at investering af de bevilgede midler er sikret bedst muligt.

 

Fra og med 12.februar 2016 pålægges alle nye sager renteberegning. Det betyder, at alle lån bevilget efter 12.februar 2016 tillægges en mindre rente. Rentesatsen er fast i lånets løbetid og rentetilskrivningen sker en gang årligt. Rentesatsen fastlægges årligt på årets sidste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark. For lån bevilget i 2019 er rentesatsen 2% p.a.

Hent ansøgningsskema tilskud og lån

Søg eksterne midler

Det er vigtigt, at foreningen også søger kommunen og andre om økonomisk støtte til projektet. Andre kan være fonde, puljer, LAG m.m.

Bjarne Veile, medlem af Skydebaneudvalget, kommer med en række gode råd til, hvordan man kan søge midler, og det gør han ud fra egne erfaringer med at bygge en ny skydebane.

Se gode råd

Download brochuren "Et sundt skydemiljø"

 

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at tracke bruger-adfærd med formålet at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Du kan altid slette cookies via avancerede indstillinger i din browser.