Aulum Skytteforening

Aulum Skytteforening ønsker med deltagelse i Projekt Fremtidens Skydebaner at skabe fremtidssikrede skydebaner, som kan fastholde børneskytter og fordoble medlemstallet over 2 til 3 år

Følg projektet

Gå til Dropbox og se alle dokumenter i projektet

Projektfotos

Vi følger projektet fra start til slut, og vi uploader nye gallerier, når der er nyt at vise frem.

Aulum Skytteforening vil skabe fremtidssikrede skydebaner

Aktivitetsniveau

Foreningen er cirka 60 aktive medlemmer ud af 100.

 • KAP resultater 544
 • 3 faste børnehold med 8 skytter på hvert hold. Derefter åben træning for alle medlemmer.
 • Skydninger 2 dage om ugen.
 • Relationsstyrkemåling v. DGI er gul.

Samarbejdsrelationer

 • Ørre skytteforening: Fælles våben og udstyr mellem de to foreninger.
 • Trehøje: Projekt ung, ATK uddannelser.
 • AFC (inkl. kommunen): Ejer vores foreningsfaciliteter (skydebanen). Er bygherre i forbindelse med vores renoveringsprojekt. Anvender vores klublokaler til møder og anden aktivitet, når vi ikke er der. AFC har allerede kontakt til politikkere med hensyn til vores renoveringsprojekt.
 • Skolen: Har været i  dialog med skolebestyrelsen om samarbejde.
 • Vi har haft børn med f.eks ADHD, som vi har haft gode resultater med, og vi ønsker gerne mere samarbejde i denne retning.
 • DGI: Har deltaget i DM i foreningsudvikling i 2015 med mange gode aktiviteter til følge. Vi har i samarbejde med DGI opdateret vores vedtægter, så de er "up to date".
 • ATK: 7 medlemmer har taget kurset og træner aktivt med dette koncept.

Synlighed

Vi har i denne sæson haft 6 indlæg i lokalavisen og Herning Folkeblad. Der har været omtale af vores ATK træningkoncept, renovering af lokaler, natskydning og gode børneresultater.

Vi har en Facebookside og egen hjemmeside. Det er hovedsagelig den vej, vi giver generel info til vores medlemmer.

Fysiske rammer

 • Vi har 16 indendørs standpladser i 2 plan.
 • Vi lejer vores faciliteter hos Aulum Fritidscenter (AFC).
 • El, vand og varme er i dag en del af lejen. Men efter renovering er det et krav, at dette skal måles.
 • Ventilationen er meget lidt funktionsdygtig, og den kan ikke leve op til nutidens krav. Det er et krav, at denne skal udskiftes, hvis vi skal renoverer banerne.
 • Støj: Vi har ingen direkte klager, men støjniveauet er højt i dag, og det er ikke muligt at afholde f.eks møder i klublokalet, når der skydes på banerne. Ved renovering kræves der glatte rengøringsvenlige overflader, og disse vil give mere støj i fremtiden.
 • Det, at vi ikke har elektronisk markering, gør, at vores lokaler ikke er puplikumsvenlige, og det er med til, at vi bliver valgt fra ved stævner og lignende arrangementer. 
 • Vores bagvæg kører på 2. år på en dispensation fra politiet, og den skal renoveres i forbindelse med vores projekt.
 • Vores klublokaler skal også males + nyt gulv og loft i forbindelse med renoveringsprojektet (Dette financeres af AFC).

Målsætningsovervejelser

0-energiløsninger
I forbindelse med vores renoverings projekt har AFC varslet, at der kan komme betaling for energiforbrug. Derfor vil det være en fordel, at ventilation, belysning osv. bliver så energivenligt som muligt i vores projekt. Vi har som foreningmedlemmer ikke erfaring med energitiltag/0-energiløsninger, derfor kunne hjælp på dette område være en kæmpe fordel.

Støjdæmpning
I forbindelse med renovering vil gulvet på vores skydebaner blive beton i stedet for sand. Vores murstensvægge vil blive malet, da der er krav om rengøringsvenlige overflader. Disse tiltag vil give en øget støjbelastning på skydebanerne. Den øgede støj vil også give gener i opholdslokalet. Derfor vil støjdæmpningstiltag være en kæmpe fordel, da der så vil blive muligheder for at holde andre arrangementer f.eks i klublokalet, samtidig med at der er skydning på banerne. Vores skytteforening er placeret i Fritidscentres ene hjørne og øget støj fra skydebanerne kan give gener for resten af centeret også.

Forbedring af ventilation
Ventilationen, som findes i dag, virker begrænset. Det er et krav til os, at ventilation skal udskiftes for at leve op til nutidens krav. At få hjælp til den optimale udsugning vil være en kæmpe fordel for vores projekt og få stor betydning for vores forenings fremtid, idet vores skytter (herunder børn) ikke bliver belastet unødvendigt af forureningen i luften.

Udvikling af nye partnerskaber i forhold til drift og anvendelse
Vi er en forening i udvikling, og der er AFC også. AFC er ved at udvide med en ny idrætshal og renovering af cafeteria. AFC kommer til at stå som bygherre for vores renoveringsprojekt, men de bakker op om at deltage i dette projekt, da de også kun er interesseret i at have en aktiv forening i centeret. AFC er heller ikke afvisende for at få nye aktivteter ind i vores lokaler. Dette kunne være golfsimolator, dart, skydningsfitnes (dette er kun ideer).

Udvikling af nye partnerskaber i forhold til etablering/renovering
Vi ser mange muligheder i vores renoveringsprojekt. Vi vil fortsætte vores ATK træningskoncept for børn, og evt. udvide dette til hold for nye voksenskyttere. Vi vil annoncerer mere for at få f.eks. firma- og polterabendarrangementer. Elektronisk markering vil også gøre skydningen mere puplikumsvenlig. Vi vil sikre, at vi får et samarbejde med byskolen (som er bygget sammen med AFC). Vi har allerede kontakt med skolen. Vi ønsker også at udbyde skydning for børn med f.eks ADHD og andre lignende dianogser, da vi allerede har set på nogle af vores børnemedlemmer at skydning er godt for børn med sådan dianogser.

Vil vil kunne afholde større skydestævner, og vi har samtidig rigtig gode lokaler og facillititer til f.eks kurser inden for skydning.
Elektronisk markering vil også gøre det muligt at skyde luft, da det dette kræver markering med decimaler.
Vi har mange forskellige foreninger i AFC, som vi kunne indgå partnerskab med. Dette kunne være fitnescenteret, løbeklub, cykelklub osv.

Vi er en bestyrelse og skytteforening, som brænder for det, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vores kommende renvoveringsprojekt skal kunne blive en realitet. At blive en af de foreninger som kommer med i Projekt Fremtidens Skydebane, vil betyde rigtig meget for os. Vi ser det som en kæmpe fordel, at vi er, hvor vi er i vores projekt. Det betyder, at vi vil kunne realisere dette inden for den tidsplan, som projektet beskriver. 

Vi skal lykkedes med  finansering af renoveringsprojektet. Da vores bagvæg kører på en dispensation fra politiet, og udsugningen lang fra er effektiv. Kan disse renoveringsplaner ikke gennemføres, så må vi erkende, at der ikke er en fremtid for skytteforeningen i AFC, og den over 100 år gamle forening må opløses.

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at tracke bruger-adfærd med formålet at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Du kan altid slette cookies via avancerede indstillinger i din browser.