16-06-2017

Nye låne- og tilskudsmuligheder til 100m/jagtbaner og airsoftLåne- og tilskudmulighederne i Skydebaneforeningen Danmark er ændret. Fremadrettet er det muligt at få bevilliget lån og tilskud til etablering af 100m/jagtbaner på eksisterende 200 meter baner og til etablering af airsoft-baner. Det er en forudsætning, at projektet indgår i DGI's udviklingsprojekt.

Til etablering af 100m/jagtbaner på eksisterende 200 meter baner tilbyder Skydebaneforeningen Danmark nu et 10-årigt lån på 50 procent af beløbet til etableringen af banen. Lånet forrentes med den for tidspunktet fastsatte rente. Lånet gives under forudsætning af, at den eksisterende miljøgodkendelse på banen kan overholdes. Ordningen evalueres sammen med DGI medio 2018. Det skal fremgå af ansøgningen, at projektet indgår i DGI’s udviklingsprojekt. 

I sager hvor skytteforeninger søger om tilskud og lån til etablering af airsoft-baner, tilbydes tilskud og lån efter ”normal bevillingspraksis”, nemlig:

  • Foreningen indskyder selv 1/3. Hvis ikke foreningen har 1/3 kan dette lånes af Skydebaneforeningen Danmark over 10 år
  • Kommunen eller anden støtter med 1/3. Hvis ikke muligt kan beløbet lånes over 10 år
  • Skydebaneforeningen Danmark giver 1/3 i tilskud

Flere skytteforeninger har allerede nydt godt af den nye bevillingspraksis

Den nye bevillingspraksis er allerede kommet Møn Skyttecenter, Vissenbjerg Skytteforening samt Vordingborg Airsoft Forening til gode.

Møn Skyttecenter

Ansøgning om tilskud og lån til ombygning af 200m bane til også at omfatte 100m jagtbane.
De samlede udgifter er opgjort til 132.750 kr.

Foreningens indskud 21.375 kr.
Kommunalt tilskud 25.000 kr.
Andre tilskud 20.000 kr.

Møn Skyttecenter bevilges et lån på 37.500 kr. med 2% i fast årlig rente over 10 år.

Vissenbjerg Skytteforening

Ansøgning om tilskud og lån til airsoft bane.
De samlede udgifter er opgjort til 40.260 kr.

Foreningens indskud er 5.065 kr.

Vissenbjerg Skytteforening bevilges et tilskud på 13.500 kr. samt 13.500 kr. i lån med 2% i fast årlig rente over 10 år.

Vordingborg Airsoft Forening

Ansøgning om tilskud og lån til airsoft bane.
De samlede udgifter opgjort til 123.091 kr.

Vordingborg Airsoft Forening bevilges et tilskud på 13.500 kr. samt 13.500 kr. i lån med 2% i fast årlig rente over 10 år.

Andre bevillinger

Nyvest Skytteforening

Hensigtserklæring om tilskud på 700.000 kr. til ny 15m bane er forlænget med yderligere et år, så den har udløb 1. juni 2018.

Skydebaneforeningen Vestjylland (Ulfborg)

Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering samt skivehejs til 200/300m banen.
De samlede udgifter er opgjort til 1.295.210 kr.

Eget indskud 863.473 kr.

Skydebaneforeningen Vestjylland bevilges et tilskud på 432.000 kr.

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at tracke bruger-adfærd med formålet at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Du kan altid slette cookies via avancerede indstillinger i din browser.